Patiënten informatie

 
De behandeling van patiënten via het netwerk vindt uitsluitend plaats via een verwijzing.
Indien de orthopeed het nodig acht dat een patiënt verder fysiotherapeutisch behandeld dient te worden, zal hij/zij een verwijzing uitschrijven. De patiënt krijgt een folder mee met daarin de contactgegevens van de aangesloten fysiotherapiepraktijken.
De patiënt kan vervolgens contact opnemen met een van de praktijken en een afspraak inplannen.
Indien de patiënt (nog) niet in staat is om naar de praktijk toe te komen, kan de fysiotherapeut aan huis behandelen.

Vanzelfsprekend blijft de patiënt altijd vrij in zijn/haar keuze, om een andere fysiotherapiepraktijk te kiezen.