Bijeenkomsten

 
Er vinden jaarlijks vijf bijeenkomsten plaats waarbij de leden bij elkaar komen. Deze bijeenkomsten zijn gericht op het versterken van onze samenwerking, het actualiseren van kennis en vaardigheden, het bespreken van casuïstiek en het up-to-date houden van alle nieuwe ontwikkelingen binnen de orthopedie.

Aan het begin van elk jaar wordt er een jaarprogramma opgesteld met daarin de doelstellingen en onderwerpen die centraal staan.
Vanzelfsprekend vindt er buiten de bijeenkomsten om, ook voldoende overleg plaats tussen de leden.