Orthopedische problematiek

 
De orthopedische patiënt en de daarbij behorende problematiek staat centraal binnen het netwerk.
Onder een orthopedische patiënt wordt verstaan:
een patiënt met klachten van het steun- en bewegingsapparaat (in de ruimste zin) die in aanmerking komt voor fysiotherapeutische behandeling in de eerste lijn.

Het steun- en bewegingsapparaat bestaat uit gewrichten, botten, spieren en pezen.
Orthopedische aandoeningen kunnen soms tot blijvend letsel en/of beperkingen leiden. Ook kan er sprake zijn van een degeneratieve aandoening: dit betekent dat de aandoening in ernst kan toenemen.

Veel voorkomende orthopedische klachten zijn:

Artrose (slijtage) van heup en knie, wervelkolomklachten, kniebandletsel, schouderklachten e.a.

Voor meer informatie over deze aandoeningen en behandeling, zie www.maasstadziekenhuis.nl/specialismen-afdelingen/orthopedie/