Welkom

op de website van het Netwerk Orthopedie-Fysiotherapie Rotterdam-Zuid e.o.

Het netwerk Orthopedie-Fysiotherapie Rotterdam-Zuid e.o. is 10 jaar geleden opgericht door dhr. D.C. Zaanen, fysiotherapeut en dhr. J.L. Westerink, orthopedisch chirurg in het Maasstad ziekenhuis. Bij zowel de fysiotherapeuten, als de orthopedisch chirurgen bestond de behoefte aan een goede onderlinge samenwerking, ten behoeve van een doelgerichte behandeling van de orthopedische patiënt.

Samen hebben zij fysiotherapiepraktijken uit Rotterdam-Zuid en omgeving benaderd om zich aan te sluiten bij dit netwerk.
De afgelopen tien jaar is er een nauw en intensief samenwerkingsverband ontstaan dat zich steeds verder heeft uitgebreid.
Inmiddels zijn er tien fysiotherapiepraktijken aangesloten bij het netwerk.
 

Netwerk

Missie

Het netwerk ziet een duidelijke meerwaarde in een effectief en doelmatig behandeltraject van de orthopedische patiënt. Het is daarom van groot belang dat de leden voldoende kennis en kwaliteit kunnen bieden.
Om deze zaken te waarborgen, worden er eisen gesteld aan ervaring, deskundigheid en een goede communicatie.

 

 
Doelstellingen

Korte lijnen tussen de verschillende behandelaars
 
Vergroten van kennis en vaardigheden op orthopedisch gebied

Verbeteren van kwaliteit en doelgerichtheid van de geleverde zorg

Uniforme richtlijnen en transparantie wat betreft onderzoek en behandeling
 

Visie van het netwerk

 
visie
 
 

 
Om de kwaliteit van de behandeling te waarborgen is een goede samenwerking
tussen orthopedische chirurg en de fysiotherapeut noodzakelijk.
 

 
 
 

Leden netwerk

 
Het netwerk bestaat uit de orthopedisch chirurgen van het Maasstad ziekenhuis, de physician assistant (PA), nurse practioners (NP), een fysiotherapeut van de afdeling orthopedie en de fysiotherapeuten van de aangesloten praktijken.
 
Overzicht leden